Herunder findes en affotografering af 'Viborg Amts Vejviser 1904-1906' udgivet af boghandler Niels Christensen, Viborg i 1903.

Sidenumre i PDF-filen:

Viborg (s. 40), Skive (s. 120), landsogne (s. 170).

Personregistret for Skive oplyser kun navn, ikke gade.

For landsognenes vedkommende er kun øvrighedspersoner (som sognefoged, sognepræst, skovfoged m.m.), håndværkere (som slagtere, malere, smede m.v.) og indehavere af større landejendomme nævnt.

Vejviserens sider er ikke scannet men affotograferet og samlet i en PDF-fil. Derfor kan man ikke søge i teksten. Det er muligt at zoome ind på siderne, så man bedre kan læse teksten.

Viborg Amt 1904

Viborg Amts Vejviser 1904 [PDF] ca. 148 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Skive Manufaktur

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.