topgrafik800x200

> SLÆGTSFORSKNING

> LOKALHISTORIE

> FORSIDE

> LINKS

> KONTAKT

Herunder findes en scanning af 'Sorø Amts Vejviser 1904-1906' udgivet af Carl Hindings Forlag, Næstved i 1904.

Sidenumre i PDF-filen:

Sorø (s. 22), Slagelse (s. 68), Korsør (s. 190), Ringsted (s. 238), Skælskør (s. 292), Haslev (s. 328), landsogne (s. 368), indholdsfortegnelse (s. 494).

Personregistret for Slagelse og Ringsted oplyser gadenavn og -nummer, mens kun bynavn er angivet under Haslev. For de øvrige byers vedkommende er gadenavnet oplyst, ikke nummeret.

For landsognenes vedkommende er kun øvrighedspersoner (som sognefoged, sognepræst, ligsynsmand m.m.), håndværkere (som slagtere, malere, smede m.v.) og indehavere af større landejendomme nævnt.

Bemærk i øvrigt at enkelte landsogne (Braaby, Terslev, Testrup [Teestrup] og Øde Førslev) fejlagtigt er trykt sidst i vejviseren (s. 498 i PDF-filen).

Enkelte farvede sider (med annoncer) er kun gengivet i sort/hvid.

Vejviseren er gjort søgbar, så man kan søge på for eksempel navne og steder. Det er gjort med et tekstgenkendelsesprogram (OCR), så der vil uværgerligt være fejl og mangler.

> Sorø Amts Vejviser 1904-06 [PDF] ca. 220 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

tandlaege

Sorø Amts Vejviser 1904

urmager
item3
soro1904titelblad
 

> Nielsens slægtstræ

 

> Slægtsforskning for begyndere

 

> Slægtsforskning på Mac

 

> Hjælp til MacFamilyTree

 

> Guide til website med MacFamilyTree

 

> Slægtsforskning på iPad og iPhone

 

> Den forkerte familie

 

> Introduktion

 

> 1. Kig i skuffer og snak med familien

 

> 2. Få nogle gode vaner

 

> 3. Lav en anetavle

 

> 4. Søg i kirkebøger på nettet

 

> 5. Søg i folketællinger på nettet

 

> 6. Søg i Dansk Demografisk Database

 

> 7. Brug Google og databaser på nettet

 

> 8. Anskaf et slægtsforskningsprogram

 

> 9. Læg dit slægtstræ på internettet

 

> 10. Lær af andre

 

> Gamle vejvisere og adressebøger

 

> Lokalhistorie i Aarhus

 

> Skovvejens historie (Aarhus)

 

> Gamle kort over Aarhus

 

> Fremtidens Aarhus (1922)

 

> Litteratur om Aarhus

 

> Historiske optegnelser fra Rørby

 

> Til sidst brændte kroen (Mullerup)

 

> Smeden i Mullerup

 

> Brabrand 1956

 

> Haderslev 1921

 

> Holbæk Amt 1903

 

> Holbæk 1943

 

> Kalundborg 1958

 

> Randers 1903

 

> Samsø 1930 og 1939

 

> Slagelse 1894-1968

 

> Sorø Amt 1904

 

> Viborg Amt 1904

 

> Viborg 1932

 

> Aarhus 1875-1960

 

> Links til gamle vejvisere

 

> Introduktion

 

> 1. Den famøse hulvej

 

> 2. Trøjborg og Studestalden

 

> 3. Arbejderboliger

 

> 4. Sandgravvej

 

> 5. Østbanetorvet

 

> 6. Klintegaarden

 

> 7. Erindringer fra Skovvejen

 

> 8. Skovvejen i vejviserne

 

> 9. Sandgravvej i vejviserne

 

> 10. Husene nr. 1-53

 

> 11. Husene nr. 55-129

 

> 12. Husene nr. 2-50

 

> 13. Noter og litteraturliste