topgrafik800x200

> SLÆGTSFORSKNING

> LOKALHISTORIE

> FORSIDE

> LINKS

> KONTAKT

Den her affotograferede telefonbog blev udgivet af Brabrand Bogtrykkeri. Bemærk, at telefonbogen ikke er scannet men affotograferet og samlet i en PDF-fil. Derfor kan man ikke søge i teksten. Det er muligt at zoome ind på siderne, så man bedre kan læse teksten.

brabrand1956

> Telefonnøglen for Brabrand, Aarslev, Tilst, True 1956-57 [PDF] ca. 16 Mbyte

Der må ikke ændres i PDF-filen. Telefonbogen er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

brabrandtlf

Telefonnøglen for Brabrand, Aarslev, Tilst, True

1956-57

item4

Til sidst i telefonbogen finder man denne vejledning:

Vejledning i brug af Automat-Telefon Apparater
ved Samtaler i Aarhus-Omraadet

Ved Opkald løftes Telefonen af Apparatet; man afventer Klartone – en vedvarende Tone i Telefonen – og naar Klartonen lyder, benyttes Apparatets Nummerskive saaledes:
Ønskes Forbindelse med en Telefon under en Fuldautomatisk Central i Aarhus-Omraadet, drejes det ønskede Nummer Ciffer for Ciffer regnet fra venstre, idet man hver Gang drejer, indtil Fingeren støder mod Anslaget, og derefter lader Nummerskiven løbe frit tilbage. For Eksempel 25753, drej: 2, derefter 5, 7, 5 og til sidst 3. Er Nummeret ledigt, høres RINGETONE: en i langsom takt afbrudt Tone, der ophører, naar den kaldte Abonnent tager Telefonen og svarer.
Er Nummeret optaget, høres OPTAGET-TONE: en med korte Mellemrum gentaget Tone. I saa Fald maa Telefonen straks lægges paa Apparatet og nyt Opkald til samme Nummer tidligst forsøges efter 1 Minuts Forløb.
Efter Samtalens Afslutning lægges Telefonen straks på Apparatet.
Under Samtale maa Telefonen ikke lægges paa Apparatet og Nummerskiven ikke bevæges, da Samtalen herved afbrydes.
Ved ankommende Forbindelser (Opkald fra Centralen) kan Apparatet dog flyttes til en anden Stikkontakt under Samtalen, saafremt Flytningen ikke varer mere end 1 1/2 Minut.

 

> Nielsens slægtstræ

 

> Slægtsforskning for begyndere

 

> Slægtsforskning på Mac

 

> Hjælp til MacFamilyTree

 

> Guide til website med MacFamilyTree

 

> Slægtsforskning på iPad og iPhone

 

> Den forkerte familie

 

> Introduktion

 

> 1. Kig i skuffer og snak med familien

 

> 2. Få nogle gode vaner

 

> 3. Lav en anetavle

 

> 4. Søg i kirkebøger på nettet

 

> 5. Søg i folketællinger på nettet

 

> 6. Søg i Dansk Demografisk Database

 

> 7. Brug Google og databaser på nettet

 

> 8. Anskaf et slægtsforskningsprogram

 

> 9. Læg dit slægtstræ på internettet

 

> 10. Lær af andre

 

> Gamle vejvisere og adressebøger

 

> Lokalhistorie i Aarhus

 

> Skovvejens historie (Aarhus)

 

> Gamle kort over Aarhus

 

> Fremtidens Aarhus (1922)

 

> Litteratur om Aarhus

 

> Historiske optegnelser fra Rørby

 

> Til sidst brændte kroen (Mullerup)

 

> Smeden i Mullerup

 

> Brabrand 1956

 

> Haderslev 1921

 

> Holbæk Amt 1903

 

> Holbæk 1943

 

> Kalundborg 1958

 

> Randers 1903

 

> Samsø 1930 og 1939

 

> Slagelse 1894-1968

 

> Sorø Amt 1904

 

> Viborg Amt 1904

 

> Viborg 1932

 

> Aarhus 1875-1960

 

> Links til gamle vejvisere

 

> Introduktion

 

> 1. Den famøse hulvej

 

> 2. Trøjborg og Studestalden

 

> 3. Arbejderboliger

 

> 4. Sandgravvej

 

> 5. Østbanetorvet

 

> 6. Klintegaarden

 

> 7. Erindringer fra Skovvejen

 

> 8. Skovvejen i vejviserne

 

> 9. Sandgravvej i vejviserne

 

> 10. Husene nr. 1-53

 

> 11. Husene nr. 55-129

 

> 12. Husene nr. 2-50

 

> 13. Noter og litteraturliste