topgrafik800x200

> SLÆGTSFORSKNING

> LOKALHISTORIE

> FORSIDE

> LINKS

> KONTAKT

Herunder findes en delvis affotografering af 'Aarhus Vejviser 1875' udgivet af Brødr. Backhausen, J. Michaelsen og N.O. Sørensen i Aarhus 1875. Kun siderne 6-175 er affotograferet. De indeholder forskellig information om byen Aarhus samt hele personregistret. Den sidste del af vejviseren indeholder annoncer, som altså ikke er affotograferet. 'Aarhus Vejviser 1875' indeholdt hverken hus- eller fagregister, som man kender det fra senere vejvisere.

> Aarhus Vejviser 1875 [PDF] ca. 50 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Aarhus Vejviser 1875

aarhus1875forside

I 'Aarhus Vejviser 1875' kan man blandt andet læse om Riis Skov og en meget fin beskrivelse af, hvilke veje man kan benytte for at komme ud til skoven:

"Nu er Ris Skov, hvis Areal er ca. 140 Tdr. Land, anlagt som Lystskov med Gangstier og Kjøreveje; den forreste, sydlige Del er gammel Egeskov, som dog nu dels fældes, dels fortrænges af Bøgen, der optager Skovens nordlige, største Del.
I Skoven findes 3 Traktørsteder: Pavillonen, Ferdinandspladsen og Salonen; dette sidste Sted, som ligger tæt ved Vandet, vil forhaabentlig i en nær Fremtid faa stor Betydning som første Station paa den ny Aarhus-Ryom Bane.
Til Skoven føre flere Veje. En Vej fører ud ad Nørrebrogade forbi Vennelyst op ad Randers Landevej og derpaa ovenfor Bakken tilhøjre over Byens Marker til Skoven. Ad denne passerer man Stedet, hvor Kampen stod i 1849, da den prøjsiske Prins af Salm-Salm toges til Fange af vore Dragoner. Slaget er som bekjendt forherliget ved et Maleri af Sonne, som findes paa Raadstuen i Maleri-samlingen. Paa Marken, tæt ved Vejen ligger Lystejendommen "Aldersro", der er opført af Kollektør Hansen, og med sine store Park- og Haveanlæg danner en smuk Oase paa den ellers temmelig bare Mark.
Fremmede og Besøgende anbefales paa denne Vej til Ris Skov at benytte sig af den gæstfri Ejers Tilladelse til at bese Bygningerne og Parken, særlig for herfra at nyde den mest henrivende Udsigt over Aarhus By, Bugten og dens Omgivelser.
En anden Vej til Ris Skov fører igjennem Knudrisgade over den saakaldte "Knudris Bakke". Her, paa Bakkens sydlige Side, findes et smukt Anlæg, nemlig en Beplantning med flere slags Træer, samt Spadseregange, smukke Hvilepladser og yndige Udsigter.
En tredie Vej fører enten igjennem Mejlgade eller langs den smukke "Kystbeklædning" til Mejlgades Port. Herfra har man da den "den slagne Landevej" med Gangsti ved Siden til Ris Skov, og herfra har man i Reglen Valget imellem at kjøre eller at gaa, idet der her som oftest findes Drosker eller andre Kjøretøjer paa Holdepladsen."

Et par forklaringer til tekstuddraget: "Salonen" i Riis Skov kaldes i dag Sjette Frederiks Kro. Aarhus-Ryom-banen åbnes 1877 og findes stadig som Aarhus Nærbane (tidligere Grenaabanen). Lystejendommen Aldersro lå nær den nuværende Trøjborgvej og Aldersrovej. På Knudrisbakken ligger i dag Nordre Kirkegård (den omtalte sydlige del blev gravet væk i forbindelse med anlæggelsen af Østbanetorvet omkring 1890). "Den slagne Landevej" er Skovvejen (læs mere her: > Skovvejens historie). "Holdepladsen" med droskerne lå nær det nuværende Østbanetorv.

På denne side findes affotograferinger af gamle vejvisere fra Aarhus fra årene 1875, 1885, 1895, 1901, 1910, 1920, 1935, 1948 og 1960 samt Kraks 'Århus Lomme-Vejviser' fra 1958.

Nogle af vejviserne har oprindeligt indeholdt bykort. Disse er dog som oftest forsvundet fra de vejvisere, som er affotograferet her. Se i stedet siden: > Gamle kort over Aarhus.

Bemærk, at de gamle vejvisere fra Aarhus på denne side ikke er scannede men affotograferede og samlet i PDF-filer. Derfor kan man ikke søge i teksten. Det er muligt at zoome ind på siderne, så man bedre kan læse teksten.

'Århus Vejviser 1960' blev udgivet af firmaet Århus Vejviser i Ryesgade i Aarhus. Siden 1954 havde der været tale om en officiel vejviser udgivet med støtte fra kommunen.

Hele vejviseren fylder ret mange sider. Affotograferingen er derfor delt op i tre dele, så man hurtigere kan downloade den del, som man er interesseret i.

Del 1: Real-, forenings- og fagregister.
Del 2: Husregister.
Del 3: Person- og firmaregister.

> Århus Vejviser 1960 del 1 [PDF] ca. 103 Mbyte

> Århus Vejviser 1960 del 2 [PDF] ca. 217 Mbyte

> Århus Vejviser 1960 del 3 [PDF] ca. 160 Mbyte

Bemærk at dokumenterne er ret store, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade dem.

Der må ikke ændres i PDF-filerne. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Århus Vejviser 1960

aarhus1960forside
item3

'Aarhus Vejviser 1935' blev udgivet af De Forenede Bogtrykkerier (Mads Hansen).

Vejviseren indeholder realregister (s. 4), firmaregister (s. 53), husregister (s. 98), personregister (s. 275) og fagregister (s. 427), hvor sidetallene her refererer til PDF-filens sidenumre.

> Aarhus Vejviser 1935 [PDF] ca. 192 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Aarhus Vejviser 1935

aarhus1935forside

'Aarhus Vejviser 1895' blev udgivet af Lauritz Bechs Bogtrykkeri i 1894.

Vejviseren indeholder realregister (s. 41), firmaregister (s. 53), husregister (s. 139), personregister (s. 265) og fagregister (s. 377), hvor sidetallene her refererer til PDF-filens sidenumre. Mellem sektionerne findes annoncer. Husregistret er fra 1. november 1894.

> Aarhus Vejviser 1895 [PDF] ca. 142 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Aarhus Vejviser 1895

aarhus1895forside

'Aarhus Vejviser 1910' blev udgivet af Lauritz Bech i 1909.

Vejviseren indeholder realregister (s. 8), firmaregister (s. 74), husregister (s. 110), personregister (s. 314) og fagregister (s. 501), hvor sidetallene her refererer til PDF-filens sidenumre.

> Aarhus Vejviser 1910 [PDF] ca. 186 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Aarhus Vejviser 1910

aarhus1910forside

'Aarhus Vejviser 1885' blev udgivet af N.O. Sørensen.

Vejviseren indeholder realregister (s. 27), husregister (s. 107), personregister (s. 201), fagregister (s. 303) og firmaregister (s. 345), hvor sidetallene her refererer til PDF-filens sidenumre. Mellem sektionerne findes annoncer.

> Aarhus Vejviser 1885 [PDF] ca. 134 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Aarhus Vejviser 1885

aarhus1885forside

'Aarhus Vejviser 1920' blev udgivet af De Forenede Bogtrykkerier i 1919.

Vejviseren indeholder realregister (s. 5), firmaregister (s. 48), husregister (s. 81), personregister (s. 216) og fagregister (s. 339), hvor sidetallene her refererer til PDF-filens sidenumre.

Bemærk, at de to første sider af husregistret (Aagade) er trykt forkert i vejviseren, så disse befinder sig først i vejviseren (s. 4-5 i PDF-filen). Husregistret på s. 81 begynder således med Aagade nr. 95.

Enkelte sider er desværre blevet noget utydelige i affotograferingen, men teksten burde i de fleste tilfælde være til at læse, hvis man zoomer ind på siden.

> Aarhus Vejviser 1920 [PDF] ca. 204 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Aarhus Vejviser 1920

aarhus1920forside

'Aarhus Vejviser 1901' blev udgivet af Lauritz Bechs Bogtrykkeri i 1900.

Vejviseren indeholder realregister (s. 43), firmaregister (s. 117), husregister (s. 143), personregister (s. 321) og fagregister (s. 471), hvor sidetallene her refererer til PDF-filens sidenumre. Mellem sektionerne findes annoncer. Husregistret er fra oktober 1900. De to første sider i realregistret (siderne 9-10) mangler, idet de var faldet ud af originalen.

> Aarhus Vejviser 1901 [PDF] ca. 150 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Aarhus Vejviser 1901

aarhus1901forside

'Århus Lomme-Vejviser 1958-1959' blev udgivet i april 1958 af Krak i København.

Vejviseren indeholder kun en gadefortegnelse og adresser på bl.a. apoteker, banker, biografer, hoteller, restauranter, kirker, skoler, forskellige organisationer, virksomheder og foreninger samt offentlige kontorer. Der er desuden kortskitser over Aarhus Købstad, havnen og omegnskommunerne Holme-Tranbjerg, Vejlby-Risskov og Viby.

> Århus Lomme-Vejviser 1958 [PDF] ca. 135 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Århus Lomme-Vejviser 1958

aarhuslomme1958forside

'Aarhus Vejviser 1948' blev udgivet af Jydsk Reklame Bureau i Aarhus. Vejviseren dækker også forstadskommunerne Vejlby-Risskov, Aaby, Viby, Holme-Tranbjerg og Hasle-Skejby-Lisbjerg. Der udkom ingen vejvisere i Aarhus i perioden 1945-47.

Hele vejviseren fylder ret mange sider. Affotograferingen er derfor delt op i tre dele, så man hurtigere kan downloade den del, som man er interesseret i.

Del 1: Husregister.
Del 2: Navneregister (personer og virksomheder).
Del 3: Fag-, real- og firmaregister.

Aarhus Vejviser 1948

aarhus1948forside

> Aarhus Vejviser 1948 del 1 [PDF] ca. 226 Mbyte

> Aarhus Vejviser 1948 del 2 [PDF] ca. 173 Mbyte

> Aarhus Vejviser 1948 del 3 [PDF] ca. 147 Mbyte

Bemærk at dokumenterne er ret store, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade dem.

Der må ikke ændres i PDF-filerne. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

 

> Nielsens slægtstræ

 

> Slægtsforskning for begyndere

 

> Slægtsforskning på Mac

 

> Hjælp til MacFamilyTree

 

> Guide til website med MacFamilyTree

 

> Slægtsforskning på iPad og iPhone

 

> Den forkerte familie

 

> Introduktion

 

> 1. Kig i skuffer og snak med familien

 

> 2. Få nogle gode vaner

 

> 3. Lav en anetavle

 

> 4. Søg i kirkebøger på nettet

 

> 5. Søg i folketællinger på nettet

 

> 6. Søg i Dansk Demografisk Database

 

> 7. Brug Google og databaser på nettet

 

> 8. Anskaf et slægtsforskningsprogram

 

> 9. Læg dit slægtstræ på internettet

 

> 10. Lær af andre

 

> Gamle vejvisere og adressebøger

 

> Lokalhistorie i Aarhus

 

> Skovvejens historie (Aarhus)

 

> Gamle kort over Aarhus

 

> Fremtidens Aarhus (1922)

 

> Litteratur om Aarhus

 

> Historiske optegnelser fra Rørby

 

> Til sidst brændte kroen (Mullerup)

 

> Smeden i Mullerup

 

> Brabrand 1956

 

> Haderslev 1921

 

> Holbæk Amt 1903

 

> Holbæk 1943

 

> Kalundborg 1958

 

> Randers 1903

 

> Samsø 1930 og 1939

 

> Slagelse 1894-1968

 

> Sorø Amt 1904

 

> Viborg Amt 1904

 

> Viborg 1932

 

> Aarhus 1875-1960

 

> Links til gamle vejvisere

 

> Introduktion

 

> 1. Den famøse hulvej

 

> 2. Trøjborg og Studestalden

 

> 3. Arbejderboliger

 

> 4. Sandgravvej

 

> 5. Østbanetorvet

 

> 6. Klintegaarden

 

> 7. Erindringer fra Skovvejen

 

> 8. Skovvejen i vejviserne

 

> 9. Sandgravvej i vejviserne

 

> 10. Husene nr. 1-53

 

> 11. Husene nr. 55-129

 

> 12. Husene nr. 2-50

 

> 13. Noter og litteraturliste