Herunder findes en scanning af 'Sorø Amts Vejviser 1904-1906' udgivet af Carl Hindings Forlag, Næstved i 1904.

Sidenumre i PDF-filen:

Sorø (s. 22), Slagelse (s. 68), Korsør (s. 190), Ringsted (s. 238), Skælskør (s. 292), Haslev (s. 328), landsogne (s. 368), indholdsfortegnelse (s. 494).

Personregistret for Slagelse og Ringsted oplyser gadenavn og -nummer, mens kun bynavn er angivet under Haslev. For de øvrige byers vedkommende er gadenavnet oplyst, ikke nummeret.

For landsognenes vedkommende er kun øvrighedspersoner (som sognefoged, sognepræst, ligsynsmand m.m.), håndværkere (som slagtere, malere, smede m.v.) og indehavere af større landejendomme nævnt.

Bemærk i øvrigt at enkelte landsogne (Braaby, Terslev, Testrup [Teestrup] og Øde Førslev) fejlagtigt er trykt sidst i vejviseren (s. 498 i PDF-filen).

Enkelte farvede sider (med annoncer) er kun gengivet i sort/hvid.

Vejviseren er gjort søgbar, så man kan søge på for eksempel navne og steder. Det er gjort med et tekstgenkendelsesprogram (OCR), så der vil uværgerligt være fejl og mangler.

Sorø Amt 1904

Sorø Amts Vejviser 1904-06 [PDF] ca. 220 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Tandlæge

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.