Annonce Støvler 1913

Her på denne side findes scanninger (og en enkelt affotografering) af gamle vejvisere fra Slagelse.

Slagelse Vejviser 1894 og 1904

Den ældste egentlige vejviser for Slagelse er 'Slagelse og Omegns Vejviser og Skattebog 1894-95' (udgivet 1894 af K.M. Philipsen i Kolding). De næste vejvisere udkommer henholdsvis 1902 og 1904 (udgivet af Louw's Bogtrykkeri i Slagelse). Udgaverne fra 1894 og 1904 er her scannet i deres helhed, dog er kun omslaget scannet i farver. Enkelte farvede sider (med annoncer) er således kun gengivet i sort/hvid.

Vejviserne er gjort søgbare, så man kan søge på for eksempel navne og steder. Det er gjort med et tekstgenkendelsesprogram (OCR), så der vil uværgerligt være fejl og mangler. Man bør således ikke stole blindt på søgeresultatet, og personregistret i 1904-udgaven kunne slet ikke gøres søgbart, idet der her er brugt "krøllede bogstaver" (frakturskrift).

Slagelse 1904

Slagelse Vejviser 1894-95 [PDF] ca. 25 Mbyte

Slagelse Vejviser 1904-05 [PDF] ca. 80 Mbyte

Bemærk at dokumenterne er ganske store, og at de derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filerne. Vejviserne er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelige på internettet på andre måder.

Slagelse Vejviser 1913 og 1933

Den næste vejviser efter 1904-udgaven udkommer i 1913 (udgivet af Centraltrykkeriet i Slagelse), men derefter går der 20 år, før en ny udgave ser dagens lys: 'Slagelse Vejviser 1933-34' (udgivet af "en kreds Interessenter", redigeret af Johannes Thiis). Som der står i forordet: "Siden 1913, da der sidst blev udsendt en Vejviser for Slagelse, har Byen været i meget stærk Udvikling, og naar nu Slagelse Vejviser 1933 udsendes, bliver et fra mange Sider næret Ønske om at faa en Adressebog over Byens Indbyggere opfyldt."

I 1915 og 1920 har Centraltrykkeriet i Slagelse dog udgivet 'Vejviser for Sorø, Præstø og Roskilde Amter med Byer og Landsogne'.

Udgaverne fra 1913 og 1933 er her scannet i deres helhed. Som med vejviserne fra 1894 og 1904 er sider trykt på farvet papir (f.eks. "de gule sider" fra side 129 i 1933-udgaven) kun gengivet i sort/hvid. Vejvisernes indhold er gjort søgbart med et tekstgenkendelsesprogram (OCR), som dog ikke er i stand til at fange alle forekomster af et ord.

Slagelse 1904

Slagelse Vejviser 1913 [PDF] ca. 55 Mbyte

Slagelse Vejviser 1933 [PDF] ca. 85 Mbyte

Bemærk at dokumenterne er ganske store, og at de derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filerne. Vejviserne er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelige på internettet på andre måder.

Annonce vejviser 1933

Slagelse Vejviser 1947

'Slagelse Vejviser 1947' blev udgivet af Slagelse Handelsstandsforening.

Vejviserens sider er ikke scannet men affotograferet og samlet i en PDF-fil. Derfor kan man ikke søge i teksten. Det er muligt at zoome ind på siderne, så man bedre kan læse teksten.

Slagelse 1904

Slagelse Vejviser 1947 [PDF] ca. 147 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ganske stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Slagelse Vejviser 1968

'Slagelse Vejviser 1968' blev udgivet af Slagelse Handelsstandsforening og trykt hos Slagelsetryk, Bredegade 6.

Farver i originalen er her kun gengivet i gråtoner.

Vejvisernes indhold er gjort søgbart med et tekstgenkendelsesprogram (OCR), som dog ikke er i stand til at fange alle forekomster af et ord. Man skal altså ikke stole blindt på søgeresultatet. Bedste søgeresultat får man, hvis man søger på en så lille del af et navn som muligt.

Slagelse 1904

Slagelse Vejviser 1968 [PDF] ca. 142 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ganske stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.