Del 12 af 13: Huse på Skovvejen (2-50)

Her følger en liste med de lige numre på Skovvejen: byggeår, husnummeret før 1934, diverse fakta m.m. Se beskrivelsen på listens første side: Huse på Skovvejen (1-53).

Nederst på siden er en liste med villaerne syd for Riis Skov. Indtil 1934 have disse adresse på Skovvejen.

Lige numre

Skovvejen 2

Skovvejen 2
Østbanegården. Opført 1877. Har siden 2000 huset møbelhuset Paustian.
Læs mere på siden Østbanetorvet.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 4 A

Skovvejen 4 A (nedrevet)
Matr. 1474.
Skovvejen 4 A og 4 B lå på en privat vej, der førte fra Skovvejen hen til et benzin- og olielager, der lå syd for Riis Skov og Trøjborgkløften. Vejen blev i folkemunde siden kaldt for Petroleumsvejen eller Petroleumsstien.
Lageret var etableret af D.D.P.A (Det Danske Petroleums Aktieselskab) allerede ca. 1880 efter anlæggelsen af Østbanegården og jernbanen til Ryomgård 1877, og i 1890'erne bygges to større petroleumstanke tæt på banen (nogenlunde neden for, hvor Klintegaarden senere blev bygget). Antallet af benzin- og petroleumstanke vokser siden til i alt fire. I 1937, da den nye benzinhavn indvies i sydhavnen, overdrages området til Aarhus Havn, og de fire tanke bliver søsat og færges over til deres nye placering. Grunden er dog i løbet af de ca. 50-60 år, petroleumsdepotet har eksisteret, blevet stærkt forurenet. I 1989 sælger Aarhus Havn grunden til byggematadoren Kurt Thorsen, der har planer om et omfattende kontorbyggeri, World Trade Center Aarhus. Dette bliver dog ikke til noget. Kurt Thorsen går konkurs i 1993, og grunden – der nu kaldes Langeliniegrunden – købes af entrepenørfirmaet Højgaard & Schultz, der i 2004-2005 opfører etageejendommene Langelinieparken på området. Vejen der førte ind til Skovvejen 4 A og 4 B, bliver herefter tilkørselsvej til Langelinieparken.
Skovvejen 4 A blev nedrevet ca. 2000.
Før 1934: Skovvejen 40.

Skovvejen 4 B

Skovvejen 4 B (nedrevet)
Matr. 1484.
'Langeliniehuset'. Var oprindeligt kontor og lager for A/S Det danske Petroleumsselskab.
Nedrevet ca. 1995.
Før 1934: Skovvejen 42.
(Foto 1994 fra Århus Bymuseum, ukendt fotograf)

Skovvejen 6

Skovvejen 6
Matr. 1456.
Opført 1894 af tømrermester N. Svenningensen og tegnet af murermester A. Laursen.
Siden bygningens opførelse og frem til 1978 var der købmandsbutik ud mod vejen: indtil ca. 1930 ved J. Andersen-Faistrup, derefter ved O.C. Christensen og fra 1937 og helt frem til lukningen i 1978 ved købmand Aage Jensen.
Før 1934: Skovvejen 2 H.
(Foto ca. 1900, ukendt fotograf)

Skovvejen 8

Skovvejen 8
Matr. 1457.
Opført 1894 af murer H.P. Hansen.
Før 1934: Skovvejen 2 G.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 10

Skovvejen 10
Matr. 1458.
Opført 1889 af A. Culisen. Karnap påsat i 1918.
Før 1934: Skovvejen 2 F.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 12

Skovvejen 12
Matr. 1459.
Opført 1889 af E. Laursen.
Før 1934: Skovvejen 2 E.
(Foto 2008 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 14

Skovvejen 14
Matr. 1459 (matr. 1460).
Opført 1888 af arbejdsmand N. Rasmussen.
Før 1934: Skovvejen 2 D.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 16

Skovvejen 16
Matr. 1462 (matr. 1461).
Opført 1888 af tømrermester Petersen.
Før 1934: Skovvejen 2 C.
(Foto 2008 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 18

Skovvejen 18
Matr. 1462.
Opført 1887 af værtshusholder S. Schjødt.
Før 1934: Skovvejen 2 B.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 20

Skovvejen 20
Matr. 1463.
Opført 1886 af murer Hintze. Butiksfacade fremkommet ved ombygning 1964 (indtil 2012: Ejgils Bageri).
Før 1934: Skovvejen 2 A.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 22

Skovvejen 22
Matr. 1463 (tidligere matr. 1464).
Opført 1886 af murer Jørgen Rasmussen. Kvist påsat i 1887.
Før 1934: Skovvejen 2.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 24

Skovvejen 24
Matr. 1465.
Opført 1886 af murer H. Jacobsen.
Før 1934: Skovvejen 4.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 26

Skovvejen 26
Matr. 1466.
Opført 1885 af murer P. Nielsen.
Før 1934: Skovvejen 6.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 26 B

Skovvejen 26 B
Matr. 1466.
Opført 1888.
Før 1934: Skovvejen 6 B.

Skovvejen 28

Skovvejen 28
Matr. 1467.
Opført 1883 af købmand Møller.
Før 1934: Skovvejen 8
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 30

Skovvejen 30
Matr. 1468.
Opført 1883 af købmand Møller. Altan med kvist opsat i 1978.
Før 1934: Skovvejen 10.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 32

Skovvejen 32
Matr. 1469.
Opført 1880 af købmand Christensen.
Før 1934: Skovvejen 12.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 34

Skovvejen 34
Matr. 1470.
Opført 1880 af købmand Christensen.
Før 1934: Skovvejen 14.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 36

Skovvejen 36
Matr. 1471.
Opført 2003.
Oprindeligt hus opført 1882 af tømrermester P. Nielsen og nedrevet ca. 2000.
Før 1934: Skovvejen 16.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

Skovvejen 38

Skovvejen 38
Matr. 1472 b ('Villa Skrænten').
Opført 1911 af murermester Chr. Daugbjerg og tegnet af arkitekt N.S. Bech.
Før 1934: Skovvejen 18 A.
(Udsnit af luftfoto 1956)

Skovvejen 40

Skovvejen 40
Matr. 1472 a.
Opført 1911 af murermester Chr. Daugbjerg og tegnet af arkitekt Chr. Frühstück Nielsen.
Før 1934: Skovvejen 18 B.
(Foto ca. 1965 af Ole Ryolf)

Skovvejen 42

Skovvejen 42
Matr. 1473.
Opført 2007: Etageboligbebyggelse.
Før dette byggeri lå der et halvanden etages hus, opført 1884 af brødrene Thomsen og nedrevet ca. 2006
Før 1934: Skovvejen 20.

Klintegaarden

Skovvejen 44-46 (Klintegaarden)
Matr. 1475 a.
Opført 1936-38, tegnet og opført af ingeniør Ove Christensen.
Der lå tidligere to villaer på området: Skovvejen 44 ('Villa Sunhill', matr. 1475, før 1934: Skovvejen 22) og Skovvejen 46 ('Villa Højbo', matr. 1476, før 1934: Skovvejen 24). Begge blev inddraget i Klintegaarden og blev oprindeligt anvendt til fælleslokaler.
Læs mere på siden Klintegaarden.
(Foto 1943 af Hammerschmidt A/S)

Skovvejen 48

Skovvejen 48-50 (Skovborg)
Matr. 1477 b og c.
Opført 1909 af tømrermester F. Dalsgaard og tegnet af arkitekt Chr. Frühstück Nielsen.
Før 1934: Skovvejen 26 A og 26 B.
(Foto 2007 af John B. Jensen)

Villaerne syd for Riis Skov

Før 1934 var villaerne syd for Riis Skov (i dag med adresse på Dronning Margrethes Vej) en del af Skovvejen. Før ca. 1900 havde villaerne alle samme adresse: Skovvejen 20.

Villa Trøjborg

Skovvejen 28
Matr. 1477.
'Villa Trøjborg'. Opført 1891 af gartner Birkefeldt.
Nedrevet 1982 for at gøre plads til Boligforeningen Ringgårdens etagebyggeri (Dronning Margrethes Vej 2 A-B) tegnet af Friis og Moltke.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 4.
(Foto 1923, fra Rathlou: 'Aarhus')

Villa Taarnborg

Skovvejen 30
Matr. 1478.
'Villa Taarnborg'. Opført 1891 af Dyhn for ingeniør og jernstøber J.J. Christensen.
Ligger nær skrænten og havde oprindeligt et højt, rundt tårn i bygningens nordgavl, som øverst var indrettet med et lille observatorium. Tårnet blev senere revet ned og erstattet med en tilbygning, der anvendes som trappetårn.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 6.
(Foto 1909, ukendt fotograf)

Villa Riisbo

Skovvejen 32
Matr. 1483.
'Villa Riisbo' (tidligere kaldet 'Marienlyst'). Opført ca. 1890 for bogtrykker Sophus Backhausen.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 8.
(Foto 1909, ukendt fotograf)

Villa Tamina

Skovvejen 34-36
Matr. 1482 og 1481.
'Villa Tamina'. Opført som dobbelthus 1888 af maler Petersen og Sebastiansen.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 10-12.
(Foto 1895, ukendt fotograf)

Villa Pax

Skovvejen 38
Matr. 1480.
'Villa Pax' (tidligere kaldet 'Flora'). Opført 1886 af konsul Wulf.
Her boede og arbejdede i mange år (fra ca. 1919) billedhuggeren Elias Ølsgaard (1873-1964), der bl.a. har lavet skulpturen af de to hunde som står ved stien, der fører fra Dronning Margrethes Vej og ned mod Risskovstien.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 14.
(Foto 1895, ukendt fotograf)

Skovvejen 40

Skovvejen 40
Matr. 1474.
Efter 1933: Skovvejen 4 A (se omtale herover).

Skovvejen 42

Skovvejen 42
Matr. 1485.
Petroleumslager.
Efter 1933: Skovvejen 4 B (se omtale herover).

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.