skovvejstop

> SLÆGTSFORSKNING

> LOKALHISTORIE

> FORSIDE

> LINKS

> KONTAKT

På denne og de to følgende sider findes en liste med Skovvejens huse, deres byggeår og – hvis huset eksisterede dengang – husnummeret som det var før 1934.

Indtil 1934 var husnummereringen på Skovvejen en anden, end den er i dag. De ulige numre (på vestsiden) begyndte dengang med nummer 37 og de lige numre (på østsiden) begyndte med nummer 2 H (det nuværende nummer 6) og fortsatte 2 G, 2 F osv. indtil 2 A og 2, før numrene gik videre fra nummer 4 (det nuværende Skovvejen 24).

Ved nogle af husene er der desuden yderligere fakta – om bygningen, ejerforhold, beboerne, erhvervsvirksomhed på adressen e.lign.

Så vidt det har været muligt, er nu forsvundne huse også nævnt. Vær dog opmærksom på, at listen ikke er komplet, når det gælder disse nedrevne huse.

Listen er sidst opdateret i marts 2017.

Hvor intet andet er angivet, er fotografierne taget 2007 af John B. Jensen.

Del 10 af 13: Huse på Skovvejen (1-53)

> Forrige side

Skovvejens historie

> Næste side

item16

Skovvejen 1 (Østbanetorvet 2)
Matr. 1121 r.
Opført 1894 for tømrermester H. Mikkelsen og tegnet af arkitekt Nic. Petersen. Overetage mod Skovvejen påsat i 1919 og overetage mod Østbanetorvet i 1959.
Før 1934: Skovvejen 37 (Østbanetorvet 2).

item17

Skovvejen 3
Matr. 1121 e.
Opført 1877 af karetmager Chr. Hansen.
Aarhus Stiftstidende skriver i juli 1878, at H.C. Erichsen åbner "Conditori og Café" her.
Før 1934: Skovvejen 39.

item18

Skovvejen 5
Matr. 1121 d.
Tegnet af og opført for murer S. Sørensen i 1894. Mansardetage påsat i 1925 og portgennemkørsel etableret i 1929.
Før 1934: Skovvejen 41.

item19

Skovvejen 7
Matr. 1121 c.
Opført 1876 af gartner P. Nielsen. Kælderbutik indrettet 1928.
Før 1934: Skovvejen 43.

item20

Skovvejen 9 (Østerborg)
Matr. 1120 a.
Opført 1935 for murermester H.H. Mortensen og glarmester O. Skau og tegnet af arkitekterne Kay Fisker og C.F. Møller. Tagetagen udvidet mod gaden 1945.
Før opførelsen af 'Østerborg' lå der et étetages hus på matriklen.
Før 1934: Skovvejen 45
(Foto 1953 af Hammerschmidt A/S)

item60

Skovvejen 9 B (nedrevet)
Matr. 1120 a.
Maskinfabrik (ca. 18901975) og senere autoværksted (ca. 1930–1975) og lidt anden virksomhed (bl.a. blikkenslager og snedker).
Før 1934: Skovvejen 45 B.
(Udsnit af luftfoto 1961)

item6

Skovvejen 11-13
Matr. 1119.
Studestald opført 1865 for rådmand H.H.B. Liisberg af bygmester Carl Steinbrenner. Læs mere på siden > Trøjborg og Studestalden.
Før 1934: Skovvejen 47.

item21

Skovvejen 15-17
Matr. 1119.
Opført 2002: Etageboligbebyggelse (Skovvejen 15) og supermarked (Skovvejen 17).
Opført 1955 og nedrevet ca. 1995: Erhvervsbygning i én etage opført for bilforhandler Aage Heidemann og tegnet af arkitekterne K. Blach Petersen og Herbert Jensen. Udvidet 1959.
Nedrevet 1955: Skovvejen 15 (matr. 1118 c og f, før 1934: Skovvejen 49) og Skovvejen 17 (matr. 1118 d, før 1934: Skovvejen 51).
Et foto af baghuset på Skovvejen 15 kan ses på siden > Arbejderboliger. Et foto af baghuset Skovvejen 17 kan ses her: > Baghus Skovvejen 17 (marts 1954).
 

item7

Skovvejen 19 A
Matr. 1118 e, g, m, p, q, op.
Opført 1911 for malermester H. Poulsen. Blev oprindeligt kaldt 'Solgaarden'.
Nedrevet 1911: Toetagers hus opført i begyndelsen af 1880'erne. Her boede lærer P. Ingerslev indtil ca. 1902 (hans kone døde i oktober 1901), hvorefter huset og grunden blev solgt til handelsgartner Søren Sørensen, der oprettede et gartneri bag huset. Se artiklen her på websitet: > Gartneriet Sollund.
Før 1934: Skovvejen 53 A.
(Foto 2014 af Daniel Hoffmann)

item61

Skovvejen 19 B
Matr. 1118 e, g, m, p, q, op.
Opført 1911 for malermester H. Poulsen.
Før 1934: Skovvejen 53 B.
(Udsnit af luftfoto 1961)

item14

Skovvejen 19 C
Matr. 1118 e, g, m, p, q, op.
Opført ca. 1915 for malermester H. Poulsen.
Før 1934: Skovvejen 53 C.
(Udsnit af luftfoto 1961)

item8

Skovvejen 19 D
Matr. 1118 e, g, m, p, q, op.
Opført 1902 for gartner Sørensen.
Se artiklen her på websitet: > Gartneriet Sollund.
Før 1934: Skovvejen 53 D.
(Foto ca. 1905-1910, ukendt fotograf)

item9

Skovvejen 19 E
Matr. 1118 e, g, m, p, q, op.
Opført som værksted i én etage ca. 1925 (Chr. Bramsens Metalstøberi). Udvidet med 1. etage i 1932.
Før 1934: Skovvejen 53 E.
(Foto 2014 af Daniel Hoffmann)

item22

Skovvejen 21 (Byggeforeningshusene)
Matr. 1118 l.
Skovvejen 21-51 (før 1934: Skovvejen 55-85) er opført af Arbejdernes Byggeforening 1887-93. Læs mere på siden > Arbejderboliger.
Før 1934: Skovvejen 55.

item23

Skovvejen 23
Matr. 1118 aq.
Forretningsfacaden etableret i 1915. Gæstgiveri siden ca. 1902 under skiftende navne. Den første beværtning hed Heibergs Café. Derefter kom den (ca. 1910) til at hedde Café Skovlyst, som var navnet indtil lige efter krigen, hvor stedet fik navnet Skovvejens Café. I 1960 får den sit nuværende navn, Cirkuskroen. Læs mere her: > Cirkuskroen.
Før 1934: Skovvejen 57.

item13

Skovvejen 25
Matr. 1118 n.
Før 1934: Skovvejen 59
(Udsnit af luftfoto 1961)

item15

Skovvejen 27
Matr. 1118 ar.
Før 1934: Skovvejen 61.

item48

Skovvejen 29
Matr. 1118 t.
Før 1934: Skovvejen 63.

item11

Skovvejen 31
Matr. 1118 u.
Før 1934: Skovvejen 65.

item12

Skovvejen 33
Matr. 1118 v.
Fotograf Robert Skabelund (1873-1920) havde atelier og boede her fra 1906 til 1910.
Før 1934: Skovvejen 67.

item49

Skovvejen 35
Matr. 1118 æ.
Før 1934: Skovvejen 69.

item50

Skovvejen 37
Matr. 1118 ø.
Før 1934: Skovvejen 71.

item51

Skovvejen 39
Matr. 1118 aa.
Før 1934: Skovvejen 73.

item59

Skovvejen 41
Matr. 1118 ab.
Før 1934: Skovvejen 75.

item63

Skovvejen 43
Matr. 1118 ac.
Før 1934: Skovvejen 77.
(Foto 1975, ukendt fotograf)

item64

Skovvejen 45
Matr. 1118 ai.
Før 1934: Skovvejen 79.
(Foto 1975, ukendt fotograf)

item10

Skovvejen 47
Matr. 1118 ak.
Facaden skæmmes i dag af en meget uheldig ombygning ca. 2005.
Før 1934: Skovvejen 81.
(Foto 1975, ukendt fotograf)

item66

Skovvejen 49
Matr. 1118 al.
Før 1934: Skovvejen 83.
(Foto 1975, ukendt fotograf)

item67

Skovvejen 51
Matr. 1118 am.
Før 1934: Skovvejen 85.
(Foto 1975, ukendt fotograf)

item24

Skovvejen 53 (Sandgravvej 1)
Matr. 1118 i.
Før 1934: Skovvejen 87 (Sandgravvej 1).

item25

> Forrige side

> Næste side

Ulige numre (syd for Sandgravvej)

 

> Nielsens slægtstræ

 

> Slægtsforskning for begyndere

 

> Slægtsforskning på Mac

 

> Hjælp til MacFamilyTree

 

> Guide til website med MacFamilyTree

 

> Slægtsforskning på iPad og iPhone

 

> Den forkerte familie

 

> Introduktion

 

> 1. Kig i skuffer og snak med familien

 

> 2. Få nogle gode vaner

 

> 3. Lav en anetavle

 

> 4. Søg i kirkebøger på nettet

 

> 5. Søg i folketællinger på nettet

 

> 6. Søg i Dansk Demografisk Database

 

> 7. Brug Google og databaser på nettet

 

> 8. Anskaf et slægtsforskningsprogram

 

> 9. Læg dit slægtstræ på internettet

 

> 10. Lær af andre

 

> Gamle vejvisere og adressebøger

 

> Lokalhistorie i Aarhus

 

> Skovvejens historie (Aarhus)

 

> Gamle kort over Aarhus

 

> Fremtidens Aarhus (1922)

 

> Litteratur om Aarhus

 

> Historiske optegnelser fra Rørby

 

> Til sidst brændte kroen (Mullerup)

 

> Smeden i Mullerup

 

> Brabrand 1956

 

> Haderslev 1921

 

> Holbæk Amt 1903

 

> Holbæk 1943

 

> Kalundborg 1958

 

> Randers 1903

 

> Samsø 1930 og 1939

 

> Slagelse 1894-1968

 

> Sorø Amt 1904

 

> Viborg Amt 1904

 

> Viborg 1932

 

> Aarhus 1875-1960

 

> Links til gamle vejvisere

 

> Introduktion

 

> 1. Den famøse hulvej

 

> 2. Trøjborg og Studestalden

 

> 3. Arbejderboliger

 

> 4. Sandgravvej

 

> 5. Østbanetorvet

 

> 6. Klintegaarden

 

> 7. Erindringer fra Skovvejen

 

> 8. Skovvejen i vejviserne

 

> 9. Sandgravvej i vejviserne

 

> 10. Husene nr. 1-53

 

> 11. Husene nr. 55-129

 

> 12. Husene nr. 2-50

 

> 13. Noter og litteraturliste