skovvejstop

> SLÆGTSFORSKNING

> LOKALHISTORIE

> FORSIDE

> LINKS

> KONTAKT

Her følger en liste med de lige numre på Skovvejen: byggeår, husnummeret før 1934, diverse fakta m.m. Se beskrivelsen på listens første side: > Huse på Skovvejen (1-53)

Nederst på siden er en liste med villaerne syd for Riis Skov. Indtil 1934 have disse adresse på Skovvejen.

Del 12 af 13: Huse på Skovvejen (2-50)

> Forrige side

Skovvejens historie

> Næste side

item48

Skovvejen 2
Østbanegården. Opført 1877. Har siden 2000 huset møbelhuset Paustian.
Læs mere på siden > Østbanetorvet.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

item5

Skovvejen 4 A (nedrevet)
Matr. 1474.
Skovvejen 4 A og 4 B lå på en privat vej, der førte fra Skovvejen hen til et benzin- og olielager, der lå syd for Riis Skov og Trøjborgkløften. Vejen blev i folkemunde siden kaldt for Petroleumsvejen eller Petroleumsstien.
Lageret var etableret af D.D.P.A (Det Danske Petroleums Aktieselskab) allerede ca. 1880 efter anlæggelsen af Østbanegården og jernbanen til Ryomgård 1877, og i 1890'erne bygges to større petroleumstanke tæt på banen (nogenlunde neden for, hvor Klintegaarden senere blev bygget). Antallet af benzin- og petroleumstanke vokser siden til i alt fire. I 1937, da den nye benzinhavn indvies i sydhavnen, overdrages området til Aarhus Havn, og de fire tanke bliver søsat og færges over til deres nye placering. Grunden er dog i løbet af de ca. 50-60 år, petroleumsdepotet har eksisteret, blevet stærkt forurenet. I 1989 sælger Aarhus Havn grunden til byggematadoren Kurt Thorsen, der har planer om et omfattende kontorbyggeri, World Trade Center Aarhus. Dette bliver dog ikke til noget. Kurt Thorsen går konkurs i 1993, og grunden – der nu kaldes Langeliniegrunden – købes af entrepenørfirmaet Højgaard & Schultz, der i 2004-2005 opfører etageejendommene Langelinieparken på området. Vejen der førte ind til Skovvejen 4 A og 4 B, bliver herefter tilkørselsvej til Langelinieparken.
Skovvejen 4 A blev nedrevet ca. 2000.
Før 1934: Skovvejen 40.

item50

Skovvejen 4 B (nedrevet)
Matr. 1484.
'Langeliniehuset'. Var oprindeligt kontor og lager for A/S Det danske Petroleumsselskab.
Nedrevet ca. 1995.
Før 1934: Skovvejen 42.
(Foto 1994 fra Århus Bymuseum, ukendt fotograf)

item51

Skovvejen 6
Matr. 1456.
Opført 1894 af tømrermester N. Svenningensen og tegnet af murermester A. Laursen.
Siden bygningens opførelse og frem til 1978 var der købmandsbutik ud mod vejen: indtil ca. 1930 ved J. Andersen-Faistrup, derefter ved O.C. Christensen og fra 1937 og helt frem til lukningen i 1978 ved købmand Aage Jensen.
Før 1934: Skovvejen 2 H.
(Foto ca. 1900, ukendt fotograf)

item16

Skovvejen 8
Matr. 1457.
Opført 1894 af murer H.P. Hansen.
Før 1934: Skovvejen 2 G.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

item17

Skovvejen 10
Matr. 1458.
Opført 1889 af A. Culisen. Karnap påsat i 1918.
Før 1934: Skovvejen 2 F.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

item18

Skovvejen 12
Matr. 1459.
Opført 1889 af E. Laursen.
Før 1934: Skovvejen 2 E.
(Foto 2008 af Carsten R. Nielsen)

item19

Skovvejen 14
Matr. 1459 (matr. 1460).
Opført 1888 af arbejdsmand N. Rasmussen.
Før 1934: Skovvejen 2 D.
(Foto 2008 af Carsten R. Nielsen)
 

item20

Skovvejen 16
Matr. 1462 (matr. 1461).
Opført 1888 af tømrermester Petersen.
Før 1934: Skovvejen 2 C.
(Foto 2008 af Carsten R. Nielsen)

item21

Skovvejen 18
Matr. 1462.
Opført 1887 af værtshusholder S. Schjødt.
Før 1934: Skovvejen 2 B.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

item15

Skovvejen 20
Matr. 1463.
Opført 1886 af murer Hintze. Butiksfacade fremkommet ved ombygning 1964 (indtil 2012: Ejgils Bageri).
Før 1934: Skovvejen 2 A.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

item22

Skovvejen 22
Matr. 1463 (tidligere matr. 1464).
Opført 1886 af murer Jørgen Rasmussen. Kvist påsat i 1887.
Før 1934: Skovvejen 2.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

item23

Skovvejen 24
Matr. 1465.
Opført 1886 af murer H. Jacobsen.
Før 1934: Skovvejen 4.
(Foto 2014 af Carsten R. Nielsen)

item24

Skovvejen 26
Matr. 1466.
Opført 1885 af murer P. Nielsen.
Før 1934: Skovvejen 6.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

item26

Skovvejen 26 B
Matr. 1466.
Opført 1888.
Før 1934: Skovvejen 6 B.

item27

Skovvejen 28
Matr. 1467.
Opført 1883 af købmand Møller.
Før 1934: Skovvejen 8
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

item28

Skovvejen 30
Matr. 1468.
Opført 1883 af købmand Møller. Altan med kvist opsat i 1978.
Før 1934: Skovvejen 10.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

item29

Skovvejen 32
Matr. 1469.
Opført 1880 af købmand Christensen.
Før 1934: Skovvejen 12.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

item30

Skovvejen 34
Matr. 1470.
Opført 1880 af købmand Christensen.
Før 1934: Skovvejen 14.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

item31

Skovvejen 36
Matr. 1471.
Opført 2003.
Oprindeligt hus opført 1882 af tømrermester P. Nielsen og nedrevet ca. 2000.
Før 1934: Skovvejen 16.
(Foto 2016 af Carsten R. Nielsen)

item25

Skovvejen 38
Matr. 1472 b ('Villa Skrænten').
Opført 1911 af murermester Chr. Daugbjerg og tegnet af arkitekt N.S. Bech.
Før 1934: Skovvejen 18 A.
(Udsnit af luftfoto 1956)

item6

Skovvejen 40
Matr. 1472 a.
Opført 1911 af murermester Chr. Daugbjerg og tegnet af arkitekt Chr. Frühstück Nielsen.
Før 1934: Skovvejen 18 B.
(Foto ca. 1965 af Ole Ryolf)

I en artikel her på websitet fortæller Ole Ryolf om livet på > Skovvejen 40 i perioden 1956-1970.

item33

Skovvejen 42
Matr. 1473.
Opført 2007: Etageboligbebyggelse.
Før dette byggeri lå der et halvanden etages hus, opført 1884 af brødrene Thomsen og nedrevet ca. 2006
Før 1934: Skovvejen 20.

item9

Skovvejen 44-46 (Klintegaarden)
Matr. 1475 a.
Opført 1936-38, tegnet og opført af ingeniør Ove Christensen.
Der lå tidligere to villaer på området: Skovvejen 44 ('Villa Sunhill', matr. 1475, før 1934: Skovvejen 22) og Skovvejen 46 ('Villa Højbo', matr. 1476, før 1934: Skovvejen 24). Begge blev inddraget i Klintegaarden og blev oprindeligt anvendt til fælleslokaler.
Læs mere på siden > Klintegaarden.
(Foto 1943 af Hammerschmidt A/S)

item49

Skovvejen 48-50 (Skovborg)
Matr. 1477 b og c.
Opført 1909 af tømrermester F. Dalsgaard og tegnet af arkitekt Chr. Frühstück Nielsen.
Før 1934: Skovvejen 26 A og 26 B.
(Foto 2007 af John B. Jensen)

item32

> Forrige side

> Næste side

item11

Skovvejen 28
Matr. 1477.
'Villa Trøjborg'. Opført 1891 af gartner Birkefeldt.
Nedrevet 1982 for at gøre plads til Boligforeningen Ringgårdens etagebyggeri (Dronning Margrethes Vej 2 A-B) tegnet af Friis og Moltke.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 4.
(Foto 1923, fra Rathlou: 'Aarhus')

item12

Skovvejen 30
Matr. 1478.
'Villa Taarnborg'. Opført 1891 af Dyhn for ingeniør og jernstøber J.J. Christensen.
Ligger nær skrænten og havde oprindeligt et højt, rundt tårn i bygningens nordgavl, som øverst var indrettet med et lille observatorium. Tårnet blev senere revet ned og erstattet med en tilbygning, der anvendes som trappetårn.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 6.
(Foto 1909, ukendt fotograf)

item10

Skovvejen 32
Matr. 1483.
'Villa Riisbo' (tidligere kaldet 'Marienlyst'). Opført ca. 1890 for bogtrykker Sophus Backhausen.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 8.
(Foto 1909, ukendt fotograf)

item13

Skovvejen 34-36
Matr. 1482 og 1481.
'Villa Tamina'. Opført som dobbelthus 1888 af maler Petersen og Sebastiansen.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 10-12.
(Foto 1895, ukendt fotograf)

item8

Skovvejen 38
Matr. 1480.
'Villa Pax' (tidligere kaldet 'Flora'). Opført 1886 af konsul Wulf.
Her boede og arbejdede i mange år (fra ca. 1919) billedhuggeren Elias Ølsgaard (1873-1964), der bl.a. har lavet skulpturen af de to hunde som står ved stien, der fører fra Dronning Margrethes Vej og ned mod Risskovstien.
Efter 1933: Dronning Margrethes Vej 14.
(Foto 1895, ukendt fotograf)

item14

Skovvejen 40
Matr. 1474.
Efter 1933: Skovvejen 4 A (se omtale herover).

item7

Skovvejen 42
Matr. 1485.
Petroleumslager.
Efter 1933: Skovvejen 4 B (se omtale herover).

Før 1934 var villaerne syd for Riis Skov (i dag med adresse på Dronning Margrethes Vej) en del af Skovvejen. Før ca. 1900 havde villaerne alle samme adresse: Skovvejen 20.

Lige numre

Villaerne syd for Riis Skov

 

> Nielsens slægtstræ

 

> Slægtsforskning for begyndere

 

> Slægtsforskning på Mac

 

> Hjælp til MacFamilyTree

 

> Guide til website med MacFamilyTree

 

> Slægtsforskning på iPad og iPhone

 

> Den forkerte familie

 

> Introduktion

 

> 1. Kig i skuffer og snak med familien

 

> 2. Få nogle gode vaner

 

> 3. Lav en anetavle

 

> 4. Søg i kirkebøger på nettet

 

> 5. Søg i folketællinger på nettet

 

> 6. Søg i Dansk Demografisk Database

 

> 7. Brug Google og databaser på nettet

 

> 8. Anskaf et slægtsforskningsprogram

 

> 9. Læg dit slægtstræ på internettet

 

> 10. Lær af andre

 

> Gamle vejvisere og adressebøger

 

> Lokalhistorie i Aarhus

 

> Skovvejens historie (Aarhus)

 

> Gamle kort over Aarhus

 

> Fremtidens Aarhus (1922)

 

> Litteratur om Aarhus

 

> Historiske optegnelser fra Rørby

 

> Til sidst brændte kroen (Mullerup)

 

> Smeden i Mullerup

 

> Brabrand 1956

 

> Haderslev 1921

 

> Holbæk Amt 1903

 

> Holbæk 1943

 

> Kalundborg 1958

 

> Randers 1903

 

> Samsø 1930 og 1939

 

> Slagelse 1894-1968

 

> Sorø Amt 1904

 

> Viborg Amt 1904

 

> Viborg 1932

 

> Aarhus 1875-1960

 

> Links til gamle vejvisere

 

> Introduktion

 

> 1. Den famøse hulvej

 

> 2. Trøjborg og Studestalden

 

> 3. Arbejderboliger

 

> 4. Sandgravvej

 

> 5. Østbanetorvet

 

> 6. Klintegaarden

 

> 7. Erindringer fra Skovvejen

 

> 8. Skovvejen i vejviserne

 

> 9. Sandgravvej i vejviserne

 

> 10. Husene nr. 1-53

 

> 11. Husene nr. 55-129

 

> 12. Husene nr. 2-50

 

> 13. Noter og litteraturliste