Om brug af materiale fra websitet

Materialet på dette website (www.slaegtsoglokalhistorie.dk) er beskyttet af ophavsretten. Enhver brug af tekst, artikler, fotografier m.v. kræver skriftlig tilladelse fra rettighedshaveren.

Man er altid mere end velkommen til at linke til websitet (www.slaegtsoglokalhistorie.dk) eller enkelte sider, men det er ikke tilladt at linke dybt (dvs. direkte) til materiale, der er gjort tilgængeligt på websitet (f.eks. de scannede vejvisere).

Brugen af materiale her på websitet er sket i overensstemmelse med ophavsretsloven: enten er rettighedshaverens tilladelse til brugen indhentet eller også er materialet ikke længere beskyttet af ophavsretten – jvf. § 63 i ophavsretsloven: "Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår." Bemærk, at der gælder særlige regler for vejvisere, adresse- og telefonbøger: her er beskyttelsen kun 15 år (jvf. § 71 i ophavsretsloven).

Der må tages enkelte kopier på papir (udprint) til privat brug. Dette gælder dog kun enkeltpersoner. Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra dette website til undervisningsbrug på uddannelsesinstitutioner og intern administrativ brug er kun tilladt med en aftale med Copy-Dan Tekst & Node.

Om brug af oplysninger fra slægtstræet

Du er velkommen til at bruge oplysninger fra slægtstræet, men det er almindelig god skik, at man ved brug af andres oplysninger angiver kilden (i dette tilfælde: www.slaegtsoglokalhistorie.dk).

Se eventuelt også Datatilsynets vejledning vedrørende slægtsforskning og offentliggørelse af personoplysninger på internettet: Datatilsynet om slægtsforskning. Her hedder det bl.a.:

"Hvis der i forbindelse med slægtsforskning offentliggøres personoplysninger på internettet, skal slægtsforskeren derfor overholde persondatalovens regler. [...] Det er dog Datatilsynets opfattelse, at eksempelvis et familietræ med ganske ufølsomme (banale) oplysninger såsom navne, fødsels og dødsår kan offentliggøres på internettet uden samtykke."

Fremstillet af Carsten R. Nielsen med Foundation til RapidWeaver.

© Carsten R. Nielsen

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.