Herunder findes en scanning af 'Holbæk Amts Vejviser 1903-1905' udgivet af boghandler Carlo Clausen, Holbæk i 1903.

Sidenumre i PDF-filen:

Holbæk (s. 9), Kalundborg (s. 55), Nykøbing (s. 85), landsogne (s. 107).

Personregistrene oplyser kun navn, ikke gade.

For landsognenes vedkommende er kun øvrighedspersoner (som sognefoged, sognepræst, ligsynsmand m.m.), håndværkere (som slagtere, malere, smede m.v.) og indehavere af større landejendomme nævnt.

Vejviseren er gjort søgbar, så man kan søge på for eksempel navne og steder. Det er gjort med et tekstgenkendelsesprogram (OCR), så der vil uværgerligt være fejl og mangler.

Holbæk Amt 1903

Holbæk Amts Vejviser 1903-05 [PDF] ca. 88 Mbyte

Bemærk at dokumentet er ret stort, og at det derfor kan tage lidt tid at downloade.

Der må ikke ændres i PDF-filen. Vejviseren er kun til privat brug og må ikke anvendes kommercielt i form af videresalg eller gøres tilgængelig på internettet på andre måder.

Reinau

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.