Fremtidens Aarhus (1922)

Kortet herunder fra 1922 (fra Aarhus Vejviser) viser en byplan for et fremtidigt Aarhus. Kortet bygger blandt andet på afdelingsingeniør A.F. Frederiksens plan for Aarhus fra 1919-20, der havde erstattet Hack Kampmanns og Chr. Ambts byplan fra 1898.

Mange af planerne blev aldrig realiseret eller kom til at se meget anderledes ud: f.eks. 'Dalgas Parken' på området omkring Søndre Kirkegård, hvor Rådhusparken og Park Allé er i dag. Der er også indtegnet mange gadeforløb, boulevarder og alléer, som aldrig blev anlagt, f.eks. H.C. Ørsteds Allé, der skulle have forbundet Langelandsgade/Brendstrupvej (ved kasernen) med Trøjborg tværs over det område, som skulle blive til Universitetsparken.

Nogenlunde parallelt med Marselis Boulevard (der på dette tidspunkt langt fra var fuldført) kan man på kortet også se en jernbane indtegnet. Denne optrådte allerede i Kampmanns og Ambts plan og var tænkt som et godsbanespor, der førte til havnen fra syd. Helt frem til midten af 30'erne friholdt man de arealer for bebyggelse, hvor den fremtidige men aldrig realiserede jernbanelinje var tænkt at skulle gå. Funkisbyggeriet 'Strandparken' på hjørnet af Strandvejen og Marselis Boulevard er et eksempel på byggeri, der blev opført (1935) på de tidligere friholdte arealer.

Kort over fremtidens Aarhus 1922

Kort over Aarhus 1922

Kortet fylder ca. 23 Mbyte og åbner i et nyt vindue.

På de to kortudsnit herunder kan man se et eksempel på forskellen mellem virkeligheden og planerne for et muligt nyt gadeforløb. Til venstre et bykort fra 1930, hvor man ser området mellem kasernen på Langelandsgade (nr. 54 på begge kort) og Nordre Kirkegård ved Trøjborg, som det virkeligt så ud. Til højre det foreslåede nye gadeforløb på kortet fra 1922, hvor H.C. Ørsteds Allé er tænkt ført fra Trøjborgvej (ved Skt. Johannes Kirke, nr. 64 på begge kort) og op til kasernen (med en rundkørsel hvor den krydser Finsensgade og med et kryds på Niels Ebbesens Vej, i dag Randersvej). Med andre ord skulle H.C. Ørsteds Allé gå tværs gennem området, hvor Universitetsparken kom til at ligge. H.C. Ørsteds Allé blev omdøbt til Skt. Johannes Allé i 1939 og ender i dag i Peter Sabroes Gade (den tidligere Finsensgade).

1930
1922
Sankt Johannes Kirke 1909

H.C. Ørsteds Allé på foto fra 1909. Til venstre Skt. Johannes Kirke, til højre Finsensgades Skole og fjernt i baggrunden kasernen på Langelandsgade. Foto fra Danskebilleder.dk. Fotograf: Michele Alessio Caprani.

Om websitet – Læs her, hvis du ønsker at bruge eller linke til materiale på websitet.